početna stranica  knjige  izdavaštvo  projekti  usluge  o nama  Rasprodaja knjiga po sajamskim cijenama

Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar, Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić, Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma, Boštjan Udovič, Miloš Žarković
Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
nakladnik: Alinea d.o.o. Zagreb
recenzenti: dr. sc. Mladen Andrlić, dr. sc. Dubravko Žirovčić, prof. emeritus dr. sc. Marjan Svetličič, prof. dr. sc. Ljubinko Dedović, doc. dr. sc. Matevž Rašković
ISBN: 978-953-180-194-2 (2017.) - format: 16 x 23 cm - opseg: 290 stranica - uvez: meki

cijena: 200 kn (pouzećem / virmanom); 180 kn (unaprijed po ponudi)
Besplatna dostava (za Republiku Hrvatsku) - stanje: DOSTUPNO

Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unapređenja radi jačanja potencijala za rast. Knjiga daje pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te uspoređuje načine provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju EU.

            naručivanje knjiga   naručivanje knjiga   Bilježnice JURAJ za djecu s teškoćama u pisanju

Iz recenzija: Djelo donosi izabrana praktična iskustva u primjeni Europske unije i tri izabrane države, što se sustavno analizira (...) Uključena je i analiza recentnih zbivanja u gospodarskoj diplomaciji na razini EU, ali i u tri manje post-tranzicijske države - Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori (...) Knjiga je rezultat istraživanja provedenih u okviru tri znanstveno-istraživačka projekta, jednoga nacionalnog i dva bilateralna, što predstavljene nalaze stavlja u komparativnu perspektivu, čime dodatno ilustrira zanimanje uže i šire znanstvene zajednice za ovom temom. (dr. sc. Mladen Andrlić)
Pristup je dobar jer nas vodi ‘od općeg ka pojedinačnom’, tj. teorijskog okvira, djelovanja gospodarske diplomacije na europskoj razini, te potom u tri različita gospodarstva, koristeći deskriptivnu metodu potkrijepljenu statističkim podacima. (...) Knjiga će biti vrijedan doprinos manjkavoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi o ovoj temi te poticaj za daljnju diskusiju, kako u akademskoj zajednici, tako i među gospodarstvenicima, posebice onima koji streme izvozu, te zajednicama lokalne samouprave (županije, gradovi, itd.) koji žude za izravnim stranim investicijama. (dr. sc. Dubravko Žirovčić)
Komparativna analiza država, s različitim iskustvima u razdoblju tranzicije, napravljena je s ciljem usporedbe načina provođenja gospodarske i komercijalne diplomacije. Ukazuje se na nova područja gospodarskih diplomacija, poput klimatske i energetske diplomacije, čiji je utjecaj na učinkovitost promatranih nacionalnih gospodarstava nedovoljno iskorišten. Temeljem provedenih analiza autori ukazuju na mogućnosti unapređenja nacionalnih gospodarskih diplomacija te unapređenja različitih oblika gospodarske suradnje između Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. (prof. dr. sc. Ljubinko Dedović)
Znanstveni doprinos knjige je u originalnoj empiričkoj obradi područja gospodarske diplomacije, njezino utemeljenje u odgovarajućim analiziranim teorijama i pokušajima rješavanja problema na tom području. Knjiga predstavlja prvi komparativni pregled ove materije i predstavlja materijalizaciju tako potrebne suradnje u znanosti u regiji. (prof. emeritus dr. sc. Marjan Svetličič)
Pristup knjizi je iznimno interdisciplinaran te pažljivo integrira relevantnu literaturu i perspektive iz područja međunarodnih odnosa, diplomacije i međunarodnog poslovanja. Posebno cijenim "dijadni fokus" knjige na jaz između potreba i želja poslovnog svijeta i mogućnosti i resursa države. Ova vrsta uravnoteženog fokusa potražnje i ponude je vrlo rijetka u radovima o diplomaciji. Knjiga sadrži i empirijsku perspektivu koja lijepo nadopunjuje sveobuhvatni i interdisciplinarni teorijski okvir. (doc. dr. sc. Matevž Rašković)

Suvremeni pristupi u metodologiji društvenih znanosti
Aleksandar Halmi
Suvremeni pristupi u metodologiji društvenih znanosti - Teorija kaosa i kompleksnosti
  Okolišne politike i razvojne teme
Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa, Marina Funduk, Helena Čermak
Okolišne politike i razvojne teme
  Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
Goran Pavelin
Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
  Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
Ana-Maria Boromisa
Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
  Interpersonalna komunikacija
Kathleen K. Reardon
Interpersonalna komunikacija - Gdje se misli susreću
  Govorite iz srca
Steve Adubato, Theresa Foy DiGeronimo
Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate
  Kontekst u psihologiji
Kolesarić, Ivanec, Domijan
Kontekst u psihologiji - konceptualni, teorijski i istraživački aspekti